A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Balım, A.G. and Kesercioğlu, T., “Observations On The Science Teacher Training Programs In Turkey And Hungary,” Eurasian Journal of Education Research, 17, 45-53, (2004).

A2.  Balım, A.G., “Teaching Science Subjects Based on the Theory of Multiple Intelligence to the Students’ Success and the Effect of its Permanence,” Eurasian Journal of Education Research, 23, 10-19, (2006).

A3.  Balım, A.G., “The Effects of Discovery Learning on Students’ Success and Inquiry Learning Skills,” Eurasian Journal of Education Research, 35, 01-20, (2009).

A4. Kesercioğlu, T., Balım, A. G., İnel, D. and Evrekli, E. “An Opinion Scale of Constructivist Approach for Science Teachers: A Study of Validity and Reliability”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2222-2226, (2009).

A5. Aydın, G. and Balım, A. G. “ Students’ Misconceptions About The Subjects in The Unit: The Systems in Our Body”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2258-2263, (2009).

A6. Evrekli, E., Balım, A. G. and İnel, D. “Mind Mapping Applications in Special Teaching Methods Courses for Science Teacher Candidates and Teacher Candidates’ Opinions Concerning the Applications”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2274-2279, (2009).

A7. Aydın, G., Balım, A. G. “Technologically-Supported Mind and Concept Maps Prepared by Students on the Subjects of the Unit “Systems in Our Body”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2838-2842, (2009).

A8. Balım, A. G., Evrekli, E., İnel, D. ve Deniş, H. “Türkiye’nin PISA 2006’daki Durumu Üzerine Bir İnceleme: Fen Bilimleri Yeterlilik Düzeyinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Göre Değerlendirilmesi”. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(3), 1053-1066, (2009).

A9. Balım, A. G., Deniş, H., Evrekli, E., and İnel, D. “Turkey’s Position in Terms of Classroom Teacher Activities According to the PISA 2006 Results in Comparison to Other Countries”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2202-2206, (2010).

A10. Evrekli, E., İnel, D. and Balım, A. G. “Development of a Scoring System to Assess Mind Maps”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2330-2334, (2010).

A11. Evrekli, E., İnel, D. and Balım, A. G. ve Kesercioğlu, T. “A Confirmatory Factor Analysis on The Attitude Scale of Constructivist Approach for Science Teachers”. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), 4(2), 185-201, (2010).

A12. Balım, A. G., Deniş, H., İnel, D. ve Evrekli, E. “Türkiye’deki Fen Öğretmenleri Ne Kadar Yapılandırmacı?: PISA 2006 Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme”. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 1421-1438, (2010). 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.  Köroğlu, H., Tarhan, L., Kesercioğlu, T., Cavas, B., Keşan, C., Serin, O., Moralı, S.,Ceyhan, A., Boyacıoğlu, H. and Balım, A.G., “The use of computer technology in seventh grade science topics which contain mathematics,” International special Education Congress, 24-28 July, 1-8 The Universty of Manchester, England, 2000.

B2. Balım, A. G., Kesercioğlu, T. and Gökalp, F., “The Evaluation of The Biotechnological Education in Turkey”, 1st Eurasian Congress on Molecular Biotechnology (ECOMB 2001), on October 17-20, Vol. I, 46-49, Trabzon-Turkey, 2001.

B3. Kesercioğlu, T., Balım, A. G. ve Tunç, E., “Tam Sınıf Öğretiminin  Gerçekleşmesi Amacıyla Öğrencilere Bilgi, Beceri Ve Davranış Kazandırmada Kullanılan Aktif Öğrenme Bileşenleri”, NITE’2002, 23-25 October, 70-81, New Information Technologies in Education, D.E.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir, 2002.

B4. Kesercioğlu, T., Balım, A. G. ve Tunç, E.,  “Fen Bilgisi Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Yeri ve Uygulama Örnekleri” NITE’2002, October 23-25, 58-69, New Information Technologies in Education, D.E.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir, 2002.

B5. Balım, A.G., Aydın, G. and Evrekli, E., “The Importance of Usıng Mınd Maps and Concept Maps in Scıence and Technology Teachıng” 6th International Educational Technology Conference, 19-21 April, 213-224, Fagamusta, North Cyprus, 2006.

B6. Balım, A. G., Evrekli, E. ve Aydın, G., “Fen ve Teknoloji Öğretiminde Zihin HaritalamaTekniği ve Mind Manager Programı Uygulamaları”, VII. International Educational Technologies Conference, 3-5 May, Vol. I, 63-68, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 2007.

B7. Balım, A. G., İnel, D. ve Evrekli, E., “İlköğretim Altıncı Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının İncelenmesi ve Ders Kitabına İlişkin Öğrenci Görüşleri”, VII. International Educational Technologies Conference, 3-5 May, Vol. I, 45-53, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 2007.

B8. Balım, A. G., İnel, D. ve Evrekli, E., “Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Yönteminin Kavram Karikatürleriyle Birlikte Kullanımı: Fen ve Teknoloji Dersi Etkinliği”, VII. International Educational Technologies Conference, Vol. I, 54-62, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 2007.

B9. Aydın, G. and Balım, A. G. “Technologically-Supported Mind Mapping and Concept Mapping Implementations in Science and Technology Teaching”, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development, 13th IOESTE Symposium, 21-26 September, 442-447, Kusadası, Turkey, 2008.

B10. Aydın, G., Balım, A. G., Turkoguz, S., Taskoyan, S. N., Ozguder, E., Evrekli, E., Inel, D. and Sucuoglu, H. “The Examples of a Lesson Plan and a Technologically Supported Mind Map, Prepared in Consisitence with The Constructivist Approach for Science and Technology Courses”, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development, 13th IOESTE Symposium, 21-26 September, 609-617, Kusadası, Turkey, 2008.

B11. Balım, A. G., Taskoyan, S. N., Ozguder, E., Aydın, G., Turkoguz, S., Evrekli, E., and Benli, S. “Examples of Activities Prepared by The Technology-Supported Mind Mapping and Concept Mapping Techniques, which are Based on The Constructivist Approach”, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development, 13th IOESTE Symposium, 21-26 September, 1003-1009 Kusadası, Turkey, 2008.

B12. Balım, A. G., Inel, D., Evrekli, E., and Kesercioglu, T. “The Use of Concept Cartoons in Constructive Science and Technology Education: The Examples about The Subject of Pressure”, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development, 13th IOESTE Symposium, 21-26 September, 1318-1324 Kusadası, Turkey, 2008.

B13. Kesercioglu, T., Schallies, M., Balım, A. G., Inel, D. and Evrekli, E. “The Opinions of Pre-Service Science Teachers on Constructivist Approach”, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development, 13th IOESTE Symposium, 21-26 September, 1376-1382 Kusadası, Turkey, 2008.

B14. Balım, A. G., Aydın, G., Türkoğuz, S. ve Evrekli, E. “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Kavram Haritaları Uygulamaları”, The First International Congress of Educational Research, 1-3 May, Çanakkale, Turkey, 2009.

B15. Aydın, G. and Balım, A. G. “Science Teacher Candidates’ Views Related to Applications Based on Conceptual Change”,  World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), 19-23 September, XXX-XXX Kusadası, Turkey, 2011.

B16. Küçük, H, Schallies, M. and Balım, A. G. “An Argumentation Based Black Box Activity Example on Transformation of Energy in Science and Technology Education”, World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), 19-23 September, XXX-XXX Kusadası, Turkey, 2011.

B17. Balım, A. G. and Denis, H. “Prospective Science And Technology Teacher’s Metaphors Related to Science And Technology Teacher Concept”,  World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), 19-23 September, XXX-XXX Kusadası, Turkey, 2011.

B18. Aydın, G. and Balım, A. G. “The Activities Based on Conceptual Change Strategies Prepared by Science Teacher Candidates”,  World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), 19-23 September, XXX-XXX Kusadası, Turkey, 2011.

B19. Evrekli, E., İnel, D. ve Balım, A. G. “Fen Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Kullanimi ve “Madde ve Isi Ünitesine Ilişkin Örnekler” , New Trends on Global Education Conference 2011, November, 23-25, XXX-XXX Northern Cyprus, 2011.

B20. Evrekli, E., Türkoguz, S., İnel, D. ve Balım, A. G. “Bilgisayar Destekli Zihin Haritasi ve Kavram Haritasi Kullaniminin Kavramsal Anlama Üzerindeki Etkisi: Madde ve Isi Ünitesi”, New Trends on Global Education Conference 2011, November, 23-25, XXX-XXX Northern Cyprus, 2011.

 

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. –

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Pekmez, Ş. E. ve Balım, A. G., “Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Haritasını Doğru ve Anlaşılır Kullanabilme”, Çağdaş Eğitim Dergisi, 297, 22–29, (2003).

D2. Balım, A.G. ve Elaldı, S., “20. Yüzyılda Türkiye’de Fen Bilgisi Öğretim Programı”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11, 104-111, (2003).

D3. Balım, A.G., Pekmez, Ş. E. and Özaçıkerdem, M., “The Effects of Activities Based on Multiple Intelligence Theory on Students’ Achievement on The Subject of Acids and Bases” Aegean University Journal of Educational Faculty, (5)2, 13-19, (2004).

D4. Aydın, G. and Balım, A.G., “An Interdisciplinary Application Based on Constructivist Approach: Teaching of Energy Topics”, Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 38(2), 145-166, (2005).

D5. Balım, A.G. ve Özaçıkerdem, M., “Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Fen Öğretiminde Asit Baz Konusu Etkinlik Örnekleri” Milli Eğitim Dergisi, 170, 67-82, (2006).

D6. Balım, A.G., Argun, Y. ve Cüez, T., “Türkiye ve Macaristan’daki Okul Öncesi Eğitim Yaklaşımlarının Kıyaslanması”, D. E.Ü Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 80-88, (2006).

D7. Aydın, G., Balım, A. G. ve Evrekli, E., “The Use of Mind Maps and The Theory of Multiple Intelligences in The Science Instruction”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 74-79, (2007).

D8. Balım, A. G. ve Taşkoyan, N., “Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 58-63, (2007).

D9. Aydın, G. ve Balım, A. G., “Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Kavramsal Değişim Stratejilerine Dayalı Örnek Etkinlikler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 54-66, (2007).

D10. Balım, A. G., İnel, D. ve Evrekli, E., “Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi”, İlköğretim Online, 7, 188-202, (2008).

D11. Yenice, N., Balım, A.G. ve Aydın, G., “Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumları ve Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 469-484, (2008).

D12. Balım, A. G., Sucuoğlu, H., Aydın, G., “Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 33-41, (2009).

D13. Balım, A. G., Evrekli, E., Kesercioğlu, T., ve İnel, D., “Fen Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 55-74, (2009).

 D14. Evrekli, E., İnel, D., Balım, A. G. ve Kesercioğlu, T., “Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması” Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(2) 134-148, (2009).

 D15. İnel, D., Balım, A. G., ve Evrekli, E., “Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri” Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 01-16, (2009).

D16. Balım, A. G., Kesercioğlu, T., Evrekli, E., ve İnel, D., “Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 73-85, (2009).

D17. Evrekli, E., İnel, D., Balım, A. G. ve Kesercioğlu, T., “Fen Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarının İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 673-687, (2009).

D18. İnel, D. ve Balım, A. G., “Students’ Views about the Use of Problem Based Learning Method in Science and Technology Education”. Western Anatolian Journal of Educational Sciences 1(1), 1-13, (2010).

D19. Evrekli, E. ve Balım, A. G., “Fen ve Teknoloji Öğretiminde Zihin Haritası ve Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Beceri Algılarına Etkisi”. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 76-98, (2010).

D20. Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H. and Balım, A. G. “Fen Eğitimi Alanındaki Lsansüstü Tezlerdeki Yöntemsel ve İstatiksel Sorunlar”, İlköğretim Online, 10(1), 206-218, (2011).

D21. İnel, D., Evrekli, E. ve Balım, A. G., Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Derslerinde Eğitim Teknolojilerinin Kullanılmasına İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(2), 128-150, (2011).

 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Balım, A. G. ve Kesercioğlu, T., “Doğu Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Origanum L. Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Araştırmalar”, 14. Ulusal Biyoloji Kongresi,  Cilt I., 277–282, Samsun, 1998.

E2. Kesercioğlu, T. ve Balım, A. G., “Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Origanum L. Türleri Üzerinde Araştırmalar”, 14. Ulusal Biyoloji Kongresi, Cilt I., 518–527,Samsun, 1998.

E3. Kesercioğlu, T. , Balım, A. G. ve Serin, O., “A.B.D.’nin Florida Eyaletindeki Fen Bilgisi Öğretmenliğinin Yetiştirilmesi Modeli ile Ülkemizdeki Modelin Karşılaştırılması”, Trabzon, 3. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu 23-25 Eylül, 329-331, Ankara, 1999.

E4. Kesercioğlu, T. ve Balım, A. G., “Sekiz Yıllık Eğitimde Fen Bilimleri Eğitiminin Uygulanmasında Görülen Aksaklıklar. Temel Eğitim, Sorunlar Çözümler” 2. Eğitim Semineri, 12-13 Aralık, 79-86, İzmir, 1998.

E5. Kesercioğlu, T., Balım, A.G. ve Serin, O., “Türkiye ve Fransa’daki Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Kıyaslanması”, VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 01-03 Eylül, Cilt I, 433-439, Trabzon, 2000.

E6. Kesercioğlu, T., Balım, A.G., Ceyhan, A. ve Moralı, S., “İlköğretim Okulları 7. Sınıflarda Uygulanmakta Olan Fen Dersi Konularının Öğretiminde Görülen Okullar Arası Farklılıklar”, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 6-8 Eylül 2000, 125-130, Ankara, 2000.

E7. Balım, A. G., Çavaş, B. ve Kesercioğlu, T., “Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Bilgi Teknolojileri Açısından Yeni Rolleri”, Yeni Bin Yılın Başında Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 421-426 İstanbul, 2001.

E8. Balım, A. G., Evrekli, E. ve Aydın, G.,  “Zihin Haritalama Tekniğinin Fen ve Teknoloji Öğretimindeki Yeri”, Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde İlköğretim Eğitimi Sempozyumu, 80-85, İzmir, 2006. 

E9. Akpınar, E., Yıldız, E., Balım, A.G. ve Günay, Y., “Biyoloji Laboratuvar II Dersinde Açık Uçlu Deney Tekniğinin Kullanılması”,  3th Aktif Eğitim Kurultayı, 162-169, İzmir, 2006.

E10. Balım, A. G., Evrekli, E. ve Aydın, G., “Fen ve Teknoloji Öğretiminde Zihin Haritaları ve Smartdraw Uygulamaları”. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, 2006.

E11. Balım, A. G., “İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4-8. Sınıf) Öğretim Programı ile Kitap Setlerini İnceleme ve Değerlendirme Ölçütlerine Göre Analizi”, MEB İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretim ile Paylaşılması Çalıştayı, 299-301, Ankara, 2008. 

E12. Balım, A. G., Aydın, G., Türkoğuz, S., Evrekli, E., İnel, D., “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Zihin Haritaları Uygulamaları”, Eğitimde Yönelimler 5: “Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme” Sempozyumu, 349-353 18 Nisan, Tevfik Fikret Okulları, İzmir, 2009.

E13. Balım, A. G., “ “Making a Difference” Adlı Bir Avrupa Birliği Projesi”, Eğitimde Yönelimler 5: “Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme” Sempozyumu, 259-261 18 Nisan, Tevfik Fikret Okulları, İzmir, 2009.

E14. Balım, A. G., Evrekli, E., İnel, D. ve Deniş, H., “2005-2009 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Fen Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Inceleme”. 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 19-21 Ekim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2009.

E15. İnel, D., Evrekli, E. ve Balım, A. G., “Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme: Bir Modül Örneği “Sinir Sistemi”. 9. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23- 25 Eylül, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İzmir, 2010.  

 

 

F. Diğer yayınlar :

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

F1. Balım, A.G., Kesercioğlu, T. ve Tezişçi, H.İ., “Macaristan ve Yurdumuzdaki, Fen Öğretmeni Yetiştirme Modellerinin Karşılaştırılması”, 2000’li yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, 2002.

F2. Balım, A.G., Argun Y. ve Cüez T., “Türkiye ve Macaristan’daki Okul Öncesi Yaklaşımlarının Kıyaslanması”, 2000’li yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu,  İstanbul, 2002.

F3. Moralı, S., Balım, A. G., Türnüklü, E. ve Pekmez, E. Ş., “Turkish Primary Schools Students’ Difficulties in Science Topics that Involves Mathematics and Ways to Overcome Them” 4th European Symposium on Conceptual Change, May 19-23, 163-164, Delphi, Greece, 2004.

F4. Balım, A. G., Evrekli, E. and Aydın, G., “The Use of Mind Mapping Technique in Chemistry Teaching”. Ohrid, Macedonia: The 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, 2006.

F5. Aydın, G. Balım, A. G. and Evrekli, E., “The Use of Mind Maps and The Activity Examples Based on The Theory of Multiple Intelligences in The Subject of  “The Classification of  Substances and Their Transformations” in The  Science Instruction”. Ohrid, Macedonia: The 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, 2006.

F6. Aydın, G. ve Balım, A. G., “Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Kavramsal Değişim Stratejileri”, Bakü, Azerbaycan:Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikalar ve Sorunları Sempozyumu, Mayıs 12-14, 2007.

F7. Balım, A. G., Taşkoyan, N. and Özgüder, E., “Primary School Science Curriculums Developed in Turkey Between 1990-2005 and Constructivist Science Teaching” Hammamet, Tunisia: Critical Analysis of School Science Textbooks, International Organisation for Science and Technology Education (IOESTE) February 7-10, 2007.

F8. Balım, A. G., Aydın, G., Türkoğuz, S., Taşkoyan, N. ve Evrekli, E., “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Zihin Haritaları Uygulamaları” Uluslarası Suzan Erbaş Bilim Eğitimi Çalıştayı”, Ç.O.M.U Eğitim Fakültesi, 06-07 Mart, Çanakkale, 2008. 

F9. Balım, A. G., Aydın, G., Türkoğuz, S., Taşkoyan, N. ve İnel, D., “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Kavram Haritaları Uygulamaları” Uluslarası Suzan Erbaş Bilim Eğitimi Çalıştayı”, Ç.O.M.U Eğitim Fakültesi, 06-07 Mart, Çanakkale, 2008. 

F10. Balım, A. G., Türkoğuz, S., Aydın, G. ve Evrekli, E., “Activity Plans Arranged by 7e Model of Constructivist Learning Approach for Objects About Matter and Heat in Chemistry Topics of Science and Technology Course”, Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries, September 10-14,191 Sofia, Bulgaria, 2008.

F11. Türkoğuz, S., Balım, A. G. and Yayla, Z. “The Effect of Designing Visual Arts Activities About Chemistry Subjects in Science Education at Universities on Undergraduate Students’ Attitudes Toward Integration of Chemistry and Art Subjects.” Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries, September 10-14, 192 Sofia, Bulgaria, 2008.

            Ulusal hakemli olmayan dergilerde yayımlanan makaleler :

F12. Balım, A. G., “İzmir İli ve Çevresinde Yayılış Gösteren Poaceae Familyasına Ait Türler Üzerine Ön Araştırmalar”, İzmir: D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Araştırma Raporları, FBE/FEN–90–AR–195, 1-25. 1991.

F13. Balım, A. G. ve Özüilerigiden, M., “Sarımsak (Allium sativum)”, İzmir: Buca Anadolu Lisesi  Dergisi, 11, 5–7, 1998.

F14. Kesercioğlu, T. ve Balım, A. G., “21. Yüzyıla Girerken Biyolojik Gelişmeler”, İzmir: Buca Anadolu Lisesi Dergisi, 13, 9–11, 1999.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

F15. Kesercioğlu, T. ve Balım, A. G., “Sekiz Yıllık Eğitime Başlarken İlköğretim Okulları Ikinci Kademe Fen Bilgisi Dersleri Müfredatı, Ders Kitapları Ve Teknolojik Olanaklar Üzerinde Incelemeler”, Sekiz Yıllık Eğitimde Fen ve Matematik Öğretimi Sempozyumu, 5–6 Haziran-İstanbul, 1998.

F16. Kesercioğlu, T., Balım, A. G. ve Cavas, B., “Sekiz Yıllık Eğitimin Önemi ve Uygulaması ile ilgili paket programların incelenmesi”, Çağdaş Eğitimde Bilgisayar Destekli Eğitim, Bursa, 1999.

F17. Kesercioğlu, T., Balım, A. G. ve Serin, O., “Biyoloji Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”, 2. Ulusal Öğretmen yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, 2000.

F18. Balım, A. G. ve Kesercioğlu, T., “Doğu Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Origanum L. Türlerinin Toprak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma”, 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, 2004.

F19. Evrekli, E., Aydın, G. ve Balım, A.G., “Yapılandırmacı Kuram ve Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarına İlişkin Bir Teknik: Zihin Haritalama”, Eğitimde Yönelimler 3. Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyumu, İzmir, 2006.

F20. Yenice, N., Balım, A.G. ve Aydın, G., “Biyoloji Öğretmenlerinin laboratuar Dersine Yönelik Tutumları ve Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri”, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, 2006.

F21. Balım, A. G. ve Aydın, G., “Öğretmenlerin Yapılandırmacı Yaklaşıma ve Fen ve Teknoloji Öğretim Programına İlişkin Görüşleri” 3. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, İstanbul, 2007.

F22. Balım, A. G., Deniş, H., Evrekli, E. ve İnel, D., “Türkiye’deki Fen Öğretmenleri Ne Kadar Yapılandırmacı?: PISA 2006 Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme”, Eğitimde Yönelimler 5: “Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme” Sempozyumu, 18 Nisan, Tevfik Fikret Okulları, İzmir, 2009.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

F23. Balım, A. G., Yenice, N., Oluk, S., “Canlılar Bilimi”, (Edt. Kesercioğlu, T.) II. Baskı (S, 1-229, ISBN 975-6376-03-01), Ankara: Anı Yayıncılık, 2004.

F24. Balım, A. G., Çavas, B., Öztürk, İ., “Biyoloji Uygulamaları 1”, (Edt. Kesercioğlu, T.) (S, 1-96, ISBN 975-6200-00-6), İzmir: Gema Gelişim Yayıncılık, 2004.

F25. Günay, Y., Balım, A. G., Akpinar, E., “Biyoloji Uygulamaları 2”, (Edt. Kesercioğlu, T.) I. Baskı, (S, 1-102, ISBN 975-6376-47-3) , Ankara: Anı Yayıncılık, 2005.

F26. Balım, A. G., “İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi” (Bölüm Yazarlı Kitap), “İlköğretim Fen ve Teknoloji Sınıflarında Öğrenme- Öğretme Yaklaşımları”, V. Bölüm, I. Baskı, (S, 72-93, ISBN 975-6376-54-6), Ankara: Anı Yayıncılık, 2005.

F27. Kesercioğlu, T., Günay, Y., Balım, A. G., Cavas, B., “İlköğretim Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I” (Biyolojik Bilimler Deneyleri) 3.Baskı, İzmir: D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi, 2002.

F28. Kesercioğlu, T., Günay, Y., Balım, A. G., Cavas, B., “İlköğretim Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları II”, İzmir: D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi, 2003.